KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ STRATEGINIS 2016-2018 METŲ PLANAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA 2018-2019 M.M.

Atsisiųsti "PDF" formatu

LOPŠELIO DARŽELIO "PASAKA" KOVOS SU KORUPCIJA DARBO GRUPĖS PLANAS 2018-2019 M.M.

Atsisiųsti "PDF" formatu

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO "PASAKA" KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Atsisiųsti "PDF" formatu