Požiūris į vaiką ir jo ugdymą


Lopšelio-darželio  ugdymo programos grindžiamos Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, Kauno miesto  savivaldybės strateginiu planu bei lopšelio-darželio  „Pasaka“ strateginio plano nuostatomis. Svarbi nuostata  tenkinti vaikų poreikius, pomėgius, amžiaus bei  (individualias galias, tėvų pageidavimus, ugdyti  vaiko  pagarbą  tėvams, savo  kultūriniam  identitetui, gimtajai kalbai ir vertybėms,  gamtosauginį  jausmą. Ugdymo programos orientuotos į vaiko saugumo, aktyvumo, saviraiškos, savarankiškumo, iniciatyvumo, kūrybiškumo skatinimą bei  sveikatos saugojimą  ir  stiprinimą.  Puoselėjamas  ir  skatinamas vaiko gebėjimas  nuoširdžiai  bendrauti,  kurti, eksperimentuoti. Užtikrinamas  gabių  vaikų  išaiškinimas  ir  sudaromos  sąlygos  jų  gebėjimų  sklaidai.  Į  visuminio  vaikų  ugdymo  procesą  integruojama  vaidyba.

leles1

Vaidybinę  veiklą  pedagogės  jungia  su  muzikine, pažintine, komunikavimo, kūno  kultūros ir  kitomis  veiklomis.Į  bendrojo  ugdymo  grupes  integruoti  kalbos  ir  komunikacijos  bei  judesio  ir  kūno  padėties  sutrikimų  turintys  vaikai.  Specialiųjų   poreikių  vaikams teikiamos logopedo  bei  judesio  korekcijos  specialisto  paslaugos.

Rytinė mankšta – geros nuotaikos, sveikatos ir kūrybinės sėkmės pagrindas.

Todėl kiekvieną dieną mes pradedame nuotaikinga mankšta. 

073 074 079

Pedagogės ugdydo procese pasiekia puikių rezultatų, pasitelkdamos vaidybą bei improvizaciją.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ugdant mažuosius, vaidybiniai elementai praturtina judrią veiklą ir padeda atsiskleisti vaikų saviraiškai.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

To Top