Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Prevencinės programos

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2023m.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2023

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2024 m.

Alkoholio,tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA IR  ĮGYVENDINIMO PLANAS                                                          Atsisiųsti

 

 

9 įstaigos grupėse integruojama socialinė programa “Kimochi”

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2021

LIONS QUEST ,,Laikas kartu”

Nuo 2017 m.m. Kauno lopšelyje darželyje “Pasaka” priešmokyklinėse grupėse yra vykdoma LIONS QUEST socialinio  emocinio ugdymo programa “Laikas kartu”.

2020 metais 5 mokytojos tapo Lions Quest programos konsultantėmis išklausė programą

 „5 Įtraukiojo ugdymo matmenys“.

 

2020 metais parengtas SEU VEIKLOS ĮGYVENDINIMO VEIKLOS PLANAS.

 

2020 metais parengta SEU vertinimo  ir stebėjimo sistema.

 

Programa vykdoma priešmokyklinio amžiaus grupėse.

 

Programos koordinatorė:

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė.

Programos vykdymo grupė:

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos.

 

2018-2019 m.m. ši programa buvo vykdoma “Pelenės” ir “Kūlverstuko” grupėse.

Programos koordinatorė:

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė.

Programos vykdymo grupė:

Sandra Taraškevičienė – vyr.socialinė pedagogė;

Jurga Legienė – logopedė metodininkė;

Rima Staniulionienė – vyr. auklėtoja.

2019 – 2020 m.m. Socialinio emocinio ugdymo programa LIONS QUEST “LAIKAS KARTU” vykdoma “Sigutės” ir “Snieguolės” grupėse.

Programos koordinatorė:

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė.

Programos vykdymo grupė:

Sandra Taraškevičienė – vyr.socialinė pedagogė;

Jurga Legienė – logopedė metodininkė;

Rima Staniulionienė – vyr. auklėtoja;

APIE PROGRAMĄ

Laikas kartu – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Bendravimas
 • Bendradarbiavimas
 • Atsakomybė
 • Sprendimų priėmimas
 • Mokymasis tarnaujant
 • Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai
 • Problemų sprendimas
 • Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai
 • Santykių stiprinimas
 • Dėkingumas šeimai
 • Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės

 • Savidrausmė
 • Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 • Pagarba sau ir kitiems
 • Gerumas
 • Įsipareigojimai šeimai
 • Atsakingumas
 • Sąžiningumas
 • Drąsa
 • Pagalba kitiems

Daugiau informacijos lions-quest.lt


Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa “Zipio draugai”

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa “Zipio draugai” Kauno lopšelyje darželyje “Pasaka” vykdoma nuo 2012 m. m.

2018-2019 m.m. ši programa vykdoma priešmokyklinėje grupėje “Raudonkepuraitė”.

Programos koordinatorė:

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė.

Programos vykdytoja:

Sandra Taraškevičienė – vyr.socialinė pedagogė;

APIE PROGRAMĄ

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“moko vaikus kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Daugiau informacijos apie programą  www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA 2018 – 2019 M.M.

Atsisiųsti

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA 2018

Atsisiųsti

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA

2018 – 2019 m.m.

Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Programos uždaviniai:

 1. siekti, kad ugdytiniai suprastų neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai ir visuomenei;
 2. skatinti sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymąsi;
 3. ugdyti gebėjimus, skatinančius atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, prireikus kreiptis pagalbos ir konstruktyviai spręsti problemas;
 4. ugdyti kritinį mąstymą, atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį;
 5.  suteikti informacijos apie prevencinės, medicininės, psichologinės, socialinės, teisinės pagalbos galimybes ir institucijas, skatinti ugdytinių gebėjimą kreiptis pagalbos.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Tema

Valandėlių temos

Pasiekimai
Vaistai Vaistai – kas tai?

,,Kaip nepakenkti sau“;

,,Vartojimo taisyklės“;

,,Vitaminai“;

Vaizdinė medžiaga, animacinis filmas.

 

Žino, kad vaistai vartojami tik sergant. Suprantama, kodėl negalima imti vaistų be suaugusiųjų žinios. Žino galimus pavojus dėl neatsargaus vaistų vartojimo.
Buitinės cheminės medžiagos ,,Švara ir nešvara“;

,,Rizika ir pavojai buityje“;

,,Esu saugus kai žinau“;

,,Saugumo buityje taisyklės“.

 

Žino, kad buityje naudojamas medžiagas galima naudoti tik pagal paskirtį. Supranta, kokį pavojų gali kelti netinkamai naudojamos buitinės cheminės medžiagos. Geba laikytis higienos įpročių.
Tabakas ,,Saugu ir nesaugu“;

,,Kas gali atsitikti“;

,,Kas man gali padėti“;

,,Mokausi pasakyti ne“

Žino, kokios yra neigiamos rūkymo pasekmės. Žino kokius įpročius reikia ugdyti norint augti sveikam ir stipriam. Supranta, kodėl vaikams draudžiama rūkyti.

 

Alkoholis ,,Sveika gyvensena – žalingi įpročiai“;

,,Kodėl vaikams negalima rūkyti“;

,,Kas atsitiko“;

,,Kaip pasielgti“;

Vaizdinė medžiaga.

Žino, kad alkoholiniai gėrimai kenkia visų žmonių sveikatai. Supranta, kodėl vaikams draudžiama vartoti alkoholį.

Laukiami rezultatai:

 • Ugdytiniai įgis žinių apie neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai ir visuomenei;
 • Ugdytiniai gebės atsisakyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, prireikus kreiptis pagalbos ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • Ugdytiniai gebės kritiškai mąstyti, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir elgesį.

Class Activities

Category:

Date : 05 Lap 2019

To Top