Prevencinės programos

LIONS QUEST ,,Laikas kartu”

Nuo 2017 m.m. Kauno lopšelyje darželyje “Pasaka” priešmokyklinėse grupėse yra vykdoma LIONS QUEST socialinio  emocinio ugdymo programa “Laikas kartu”. 2018-2019 m.m. ši programa vykdoma “Pelenės” ir “Kūlverstuko” grupėse.

Programos koordinatorė:

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė.

Programos vykdymo grupė:

Sandra Taraškevičienė – vyr.socialinė pedagogė;

Jurga Legienė – logopedė metodininkė;

Rima Staniulionienė – vyr. auklėtoja.

APIE PROGRAMĄ

Laikas kartu – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

 • Savimonė
 • Savitvarda
 • Socialinis sąmoningumas
 • Bendravimas
 • Bendradarbiavimas
 • Atsakomybė
 • Sprendimų priėmimas
 • Mokymasis tarnaujant
 • Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai
 • Problemų sprendimas
 • Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai
 • Santykių stiprinimas
 • Dėkingumas šeimai
 • Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės

 • Savidrausmė
 • Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
 • Pagarba sau ir kitiems
 • Gerumas
 • Įsipareigojimai šeimai
 • Atsakingumas
 • Sąžiningumas
 • Drąsa
 • Pagalba kitiems

Daugiau informacijos lions-quest.lt

 


Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa “Zipio draugai”

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa “Zipio draugai” Kauno lopšelyje darželyje “Pasaka” vykdoma nuo 2012 m. m.

2018-2019 m.m. ši programa vykdoma priešmokyklinėje grupėje “Raudonkepuraitė”.

Programos koordinatorė:

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė.

Programos vykdytoja:

Sandra Taraškevičienė – vyr.socialinė pedagogė;

APIE PROGRAMĄ

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

 

Programa „Zipio draugai“moko vaikus kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Daugiau informacijos apie programą  www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

Class Activities

Category:

Date : 19 Gru 2014

To Top