KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Atsisiųsti “MS Word” formatu

KRIZIŲ VALDYMO LOPŠELYJE- DARŽELYJE „PASAKA“ KOMANDOS IR JOS NARIŲ FUNKCIJOS

Atsisiųsti “pdf” formatu

KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

Atsisiųsti “pdf” formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“

DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

Atsisiųsti “MS Word” formatu

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

Atsisiųsti “pdf” formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” ETIKOS KODEKSAS

Atsisiųsti “pdf” formatu

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO

BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

Atsisiųsti “pdf” formatu

To Top