KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KRIZIŲ VALDYMO LOPŠELYJE- DARŽELYJE „PASAKA“ KOMANDOS IR JOS NARIŲ FUNKCIJOS

Atsisiųsti “pdf” formatu

KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

Atsisiųsti “pdf” formatu

DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

Atsisiųsti “pdf” formatu

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

Atsisiųsti “pdf” formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” ETIKOS KODEKSAS

Atsisiųsti “pdf” formatu

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

Atsisiųsti “pdf” formatu

DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Atsisiųsti “pdf” formatu

To Top