KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO "PASAKA" DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Atsisiųsti "MS Word" formatu

KAUNO MIESTO LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Atsisiųsti "MS Word" formatu

KAUNO MIESTO LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“ VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Atsisiųsti "MS Word" formatu

KRIZIŲ VALDYMO LOPŠELYJE- DARŽELYJE „PASAKA“ KOMANDOS IR JOS NARIŲ FUNKCIJOS

Atsisiųsti "pdf" formatu

KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

Atsisiųsti "pdf" formatu