Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

VAIKŲ ATVEDIMO Į GRUPĘ IR PASIĖMIMO IŠ GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ ATVEDIMO Į GRUPĘ IR PASIĖMIMO IŠ GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

Nuotolinio darbo aprašas su įsakymu

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Asmens duomenų tvarkymo taisykles

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” UGDOMOJO PROCESO STEBĖSENOS TVARKA

Ugdomojo proceso stebėsenos tvarka (1)

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Atsisiųsti darbo tvarkos taisykles

KRIZIŲ VALDYMO LOPŠELYJE- DARŽELYJE „PASAKA“ KOMANDOS IR JOS NARIŲ FUNKCIJOS

Atsisiųsti “pdf” formatu

KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

Atsisiųsti “pdf” formatu

DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

Atsisiųsti

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

Atsisiųsti “pdf” formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” ETIKOS KODEKSAS

Atsisiųsti “pdf” formatu

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS  IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

Atsisiųsti “pdf” formatu

DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „PASAKA“  FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

Finansų kontrolės taisyklės

IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO  TVARKOS APRAŠAS

Atsisiųsti ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „PASAKA“ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

Vidaus kontrolės politika

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „PASAKA“PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS  UŽTIKRINTI, JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA

Atsisiųsti pagalbos mokinio savirūpai tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „PASAKA“ VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

Atsiųsti vidinių kanalų informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „PASAKA“ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APRAŠAS

 

Kvalifikacijos tobulinimo aprasas 1(1)

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

To Top