Ugdymo savitumas

Tarptautinis projektas “SVEIKATIADA”:

Programa “Darni mokykla” :

 

  Kovas tolerancijos mėnuo BE PATYČIŲ:

 

STEAM veiklos:

 

 

  Lopšelyje – darželyje “Pasaka” ugdymas – vientisas procesas, premtas natūralia vaiko prigimtimi ir sugebėjimu pačiam kurti save. Kartu su šeima formuojamos vertybinės nuostatos. ugdomi unikalūs vaiko gebėjimai. Vaikia laisvai renkasi naują veiklą, samprotauja ir daro sprendimus. Tai laiduoja vaiko galias sėkmingai socializuotis nuolatinės kaitos sąlygomis. Ugdymo procese akcentuojamos ne žinios ir žinojimas, o ugdytinio gebėjimas spręsti problemas, įvertinti sukauptą informaciją, ją interpretuoti. Įtraukti vaikai į kūrybą, išlaiko kūno laisvumą, mąstymą, veiksmingumą, emocionalumą. Formuojami vaidybos gebėjimai, kurie siejami su natūraliais vaikų žaidžiamais socialiniais vaidmeniniais žaidimai, komunikacijos, muzikoos, dailės, pažinimo ir kitose ugdymo veiklose. Atsižvelgiant į šiuolaikinėje visuomenėje augančio vaiko poreikius siekiama, kad mūsų darželį lankantys vaikai įgytų pirmuosius šiuolaikinės technologijos įgūdžius.

    Įstaigoje skatinamas gabių vaikų tobulėjimas. Nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, amžiaus, lyties, sudaromos galimybės atsiskleisti vaiko gabumams ir kūrybiškumui. Įvairiomis veiklos formomis ir metodais skatinamas vaikų dalyvavimas meno, sporto renginiuose įstaigoje ir už jos ribų. Vaikai dalyvauja Kauno miesto savivaldybės organizuojamuose projektuose ir metodiniuose renginiuose, parodose, šventėse ir akcijose, “Teatro dienelėse”, organizuojami pasirodymai “Panemunės senelių namuose”, tėvams ir bendruomenei. Veiklos organizuojamos netradicinėse aplinkose, aktyviai daluvaujama edukacinėse programose.

Class Activities

Category:

Date : 19 Gru 2014

To Top