Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Ugdymo aplinka

EDUKACINĖS ERDVĖS

Aplinkos kuriamos atsižvelgiant į šventines temas –

Šv. Kalėdų belaukiant…

Velykų belaukiant:

Vasario 16 – tosios tema:

 

Žiema – Kalėdų belaukiant :

 

 

1. Eko daržai.

Eko daržuose 3 metus  vykdomas bendruomenės projektas „Pasakiukai stovyklauja metų laikuose“, ugdytiniai aktyviai sėja, sodina, prižiūri augalus. Kuria daržo  priežiūros taisykles. Gilina savo praktines ir teorines žinias apie augalų augimo procesus. Pedagogai taiko lauko pedagogikos elementus, patyriminį ugdymą sukurtoje erdvėje. Eko daržas suteikia vaikams galimybes pažinti aplinkos dėsniu, ugdo socialinę patirtį, pažintinę kompetenciją, gebėjimą sutelkti dėmesį, suvokti įsiminti, samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti, gebėjimą taikyti įvairius pažinimo būdus (stebėjimą, eksperimentavimą, prognozavimą). Vaikai šioje erdvėje turi galimybę ne tik prižiūrėti daržoves, bet ir susipažinti su daržovių formomis, išvaizda, spalvomis, skoniu.

DSC_0117

2. Daugiafunkcinė  koridoriaus erdvė.

Daugiafunkcinėje koridoriaus erdvėje  ugdytiniai stato lego statinius, piešia kreidelėmis ant kreidinės sienos, kuria pagal savo sumanymą. Stebi Led šviesų žaismą, derinamą su muzika. Lavinama vaizduotė, smulkioji motorika, erdvinis mąstymas.

Erdvėje esančios sensorinės grindų plytelės puiki vizualinė ir jutiminė priemonė, kuri padrąsina judėti ir tyrinėti paviršius. Plytelių pagalba ugdytiniai kuria dinaminį ir vizualinį efektą erdvėje.

DSC_0110

3.  Manipuliacinė koridoriaus erdvė.

Manipuliacinėje koridoriaus erdvėje ugdytiniai lavinasi akies rankos koordinaciją. Ugdytiniai patys rinkosi kokių manipuliacinių priemonių norėtų erdvėje. Erdvė įrengta atsi-žvelgiant į ugdytinių pageidavimus, kadangi pastebime kaip svarbu, kad vaikai patys dalyvautų idėjų kūrimo procese.

DSC_0111

4. Edukacinės priemonės nupieštos ant lauko grindinio.

 

DSC_0118 DSC_0119 DSC_0120 DSC_0121 DSC_0122

5. Supiltas kalnas.

Supiltame kalne ugdytiniams sudaromos naujos galimybės turiningai vaikų veiklai lauke. Kalno supilimo idėją pasiūlė ugdytiniai, įgyvendinti vaikų idėją padėjo seimo narys Lauras Stacevičius, parūpindamas techniką bei žemes.

26804820_2058810054349468_561155420331815713_n

 

6. Kneipo takai.

„Kneipo“ takai inovatyvi idėja, kurioje aktyviai vyksta veiklos lauko aplinkoje. „Kneipo“ takai įrengti remiantis idėja, bet ir sudaryti sąlygas vaikui vaikščioti basomis ir taip masažuoti pėdutes, daugiau galimybių įvairiems potyriams, jausmams, pažinimui ir kūrybiškumui lavintis. Didina pasitikėjimo savimi jausmą. Kūno kultūros specialistė bei grupių auklėtojos veda kasdienes mankštas „Kneipo“ takuose. „Kneipo“ takai  ir sporto renginių dalis.

DSC_0126

7. „Lauko klasė“ – Pasakoriaus sostas.

– Įrengta „Lauko klasė“ –  „Pasakoriaus sostas“. Čia plėtojamos vaikų sakytinės kalbos gebėjimai, turtinamas žodynas, suteiktos galimybės atsiskleisti vaikų kūrybinėms iniciatyvoms. Tai padeda vaikams drąsiau diskutuoti, išgirsti ir išklausyti kalbantįjį. Ši klasė – tai galimybė ugdytiniams skaityti, kurti  pasakas kitoje lauko aplinkoje.

DSC_0135

DSC_0124

8. Vaizduotės aikštelė koridoriaus erdvėje.

Vaizduotės aikštelė – kūrybingumą ugdanti erdvė. Kuri suteikia vaikams galimybę kūrybiškai rizikuoti, panaudoti savo vaizduotę ir taip lavinti ne tik savo judesius, bet ir protą. Ugdytiniai  savarankiškai kuria, pedagogas stebėtojas – patarėjas.

DSC_0133

9. Dailės studija.

Dailės studija tai erdvė kurioje ugdytiniai turi galimybes ugdytis ne tik grupėse, bet ir įvairiose  kitose aplinkose. Tai sudaro  prielaidas praplėsti ugdytinių faktines galimybes įvairiais būdais pažinti pasaulį. Vaikai piešia ant molbertų, lieja vandenį ant žolės, drąsiai ir atsipalaidavę. Dailės studijos erdvėje  stiprinama ugdytinių ugdymosi motyvacija ir mokėjimas mokytis.

DSC_0125

Įstaigos ugdymo aplinką sudaro teigiamas vaiko emocijas skatinantis mikroklimatas, kurį lemia pedagogų, vaikų ir tėvų bendradarbiavimas.  Svarbus šeimos  vaidmuo numatant  ugdymo prioritetus, kuriant ugdymo aplinką, planuojant ir dalyvaujant ugdymo procese.
Užtikrinamas fizinis, psichologinis vaikų saugumas, palanki socialinė aplinka. Kiekvienas vaikas jaučia suaugusiųjų dėmesį ir paramą. Ugdomi demokratiški tarpusavio santykiai, pagarbos vienas kitam jausmas, žadinamas noras vienas kitam padėti.  Pedagogai padeda vaikui adaptuotis naujoje aplinkoje, išbandyti naujus pažinimo ir veiklos būdus.

Grupių ugdymo(-osi) aplinka suskirstyta į atskiras erdves-ugdymosi centrus.  Ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse įrengti  judėjimo, ramybės, kūrybos ir vaidybos  centrai.

Darželio grupėse – kalbos ir komunikacijos, gamtos pažinimo, tyrinėjimo, judėjimo, vaidybos, matematikos-konstravimo, dailės, muzikos centrai.  Įrengti  lėlių, šešėlių, stalo, paveikslėlių teatrai, įsigyti draminės, fantastinės vaidybos atributai.  Vaidybą pedagogės integruoja į kitas veiklas, todėl vaidybinė aplinka skatina visų vaiko kompetencijų plėtrą.
Ugdymo centrai papildomi naujomis priemonėmis visuminiam vaikų ugdymui(-uisi).  Siekiama, kad ugdymo priemonių kiekis ir kokybė tenkintų vaikų poreikius, skatintų kūrybinį aktyvumą bei ugdymosi pasiekimų pažangą.
Vaikai skatinami būti aktyviais aplinkos kūrėjais, gebančiais grupės erdvę keisti, pritaikyti savo sumanymų įgyvendinimui.

Grupėse pedagogai padeda vaikui išbandyti naujus pažinimo ir veiklos būdus, IT taikymas: kompiuteriniai žaidimai, praktiniai užsiėmimai prie interaktyvios lentos, fotografavimas, vaizdo medžiagos stebėjimas ir analizavimas.

Pedagogo vaidmuo – būti ugdymo proceso koordinatoriumi, sukurti motyvuojančią, vaikų iniciatyvumą ir aktyvumą skatinančią aplinką.

Class Activities

Category:

Date : 28 Sau 2020

Related Projects

To Top