Bendradarbiavimas su šeima

 Įstaigos bendruomenės  siekis – kuo daugiau šeimų įtraukti į vaikų ugdymo procesą, į projektinę veiklą, skirtą ugdymo sąlygų bei proceso tobulinimui.  Pedagogų ir šeimos bendradarbiavimas grindžiamas abipuse pagarba, bendrais interesais, siekiais. Kartu su šeima kuriama įstaigos kultūra, projektai, programos, ugdymo aplinka,  gaivinamos tradicijos. Tėvų idėjos atsispindi ugdymo procese, vyksta ugdymo tąsa namuose, kartu sprendžiamos vaikų ugdymosi problemos. Su  tėvais rengiamos bendros  vaikų ir tėvų darbų parodos, šventinės bei sportinės pramogos, vakaronės, organizuojamos  išvykos į gamtą, į Zoologijos sodą, muziejus, rengiami lėlių teatro spektakliai, bendros kūrybos dienos.

 

Raudonkepuraitės gr. su tėveliais suvaidino spektaklį “Pasaka kitaip”. Šiame spektaklyje žiūrovų nebuvo, visi buvo aktoriai.

 

TV3 televizijos ir SEB banko organizuojamos „Išsipildymo akcijos“ įkvėpta iniciatyva “Pyragų diena” mūsų darželyje

“Sigutės” grupės sportinė popietė su tėveliais

Saulutės grupės vakaronė su tėveliais

Užgavėnių kaukių gamyba

Class Activities

Category:

Date : 19 Gru 2014

To Top