2020

Paskelbtos sutartys Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje,  nuoroda:   https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cvpp

Kauno lopšelio – darželio “Pasaka” 2020 metų Atn-3 ataskaita

parsisiųsti “pdf” formatu

2020 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisiųsti pdf formatu

2020 metų pirkimo lentelė balandis

parsisiųsti PDF formatu

Maisto produktų pirkimo planas 2020 metams

parsisiųsti “pdf” formatu

MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

2020 metų pirkimų lentelė sausis

parsisiųsti “pdf” formatu

2020 metų pirkimų lentelė vasaris

parsisiųsti pdf formatu

 

2020 metų pirkimų lentelė kovas

Parsisiųsti PDF formatu

2020 metų pirkimų lentelė balandis

parsisųsti PDF formatu


2019

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

2019 metų pirkimų lentelė sausis

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė vasaris

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė kovas

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė balandis

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė gegužė

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė birželis

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė liepa

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė rugpjūtis

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė rugsėjis

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė spalis

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė lapkritis

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 metų pirkimų lentelė gruodis

parsisiųsti “pdf” formatu

MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti “pdf” formatu

parsisiųsti “pdf” formatu

parsisiųsti “pdf” formatu

2019 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisiųsti “pdf” formatu


2018

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA

parsisiųsti “pdf” formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti “rar” formatu

Numatomų vykdyti prekių,paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2018 m.

parsisiųsti “pdf” formatu

2017m Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita

parsisiųsti “Pdf” formatu

 


2017

Viešųjų pirkimų įstatymashttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458677

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA

parsisiųsti “MS Word” formatu

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

parsisiųsti “Pdf” formatu

Vykdomi mažos vertės pirkimai 2017 m.

parsisiųsti “MS Word” formatu

Numatomų vykdyti prekių,paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2017m.

parsisiųsti “rar” formatu

MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti “MS Word” formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti “rar” formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

parsisiųsti “Pdf” formatu

 


2016

Viešųjų pirkimų įstatymashttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458677

MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti “MS Word” formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti “MS Word” formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

parsisiųsti “Pdf” formatu

 

 

 


2015

Viešųjų pirkimų įstatymashttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458677

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti “MS Word” formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti “MS Word” formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti “MS Word” formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “PASAKA” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ NUMATOMŲ PREKIŲ PLANAS

parsisiųsti “MS Word” formatu


To Top