2019

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO "PASAKA" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti "rar" formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

parsisiųsti "rar"formatu

MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti "pdf" formatu

parsisiųstp "pdf" formatu

2019 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Parsisiųsti "pdf" formatu


2018

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA

parsisiųsti "pdf" formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO "PASAKA" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti "rar" formatu

Numatomų vykdyti prekių,paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2018 m.

parsisiųsti "pdf" formatu

2017m Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita

parsisiųsti "Pdf" formatu

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2018m.

parsisiųsti "PDF" formatu

 


2017

Viešųjų pirkimų įstatymashttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458677

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA

parsisiųsti "MS Word" formatu

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

parsisiųsti "Pdf" formatu

Vykdomi mažos vertės pirkimai 2017 m.

parsisiųsti "MS Word" formatu

Numatomų vykdyti prekių,paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2017m.

parsisiųsti "rar" formatu 

MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti "MS Word" formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO "PASAKA" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti "rar" formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

parsisiųsti "Pdf" formatu

 


2016

Viešųjų pirkimų įstatymashttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458677

MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti "MS Word" formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti "MS Word" formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO "PASAKA" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti RAR formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

parsisiųsti "Pdf" formatu

 

 

 


2015

Viešųjų pirkimų įstatymashttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458677

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ MAISTO PRODUKTŲ KAINOS

parsisiųsti "MS Word" formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO "PASAKA" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti "MS Word" formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO "PASAKA" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

parsisiųsti "MS Word" formatu

KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO "PASAKA" VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ NUMATOMŲ PREKIŲ PLANAS                                          

parsisiųsti "MS Word" formatu