Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

 

  1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853)
  2. Valstybinė švietimo 2013-2022 strategija
  3. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (2014M. BIRŽELIO 12 D. Nr. V-683)
  4. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” PAKEITIMO (2016M. SAUSIO 26 D. Nr. V-93)
  5. Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 M. BIRŽELIO 22 D. Nr. B1-610)
  6. Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (2011 M. LAPKRIČIO 11 D. Nr. V-964)
  7. Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo

DUOMENŲ APSAUGA

VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Pasakos-Vaiku-asmens-duomenu-tvarkymo-taisykles-1

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Pasakos-Asmens-duomenų-tvarkymo-taisyklės

Pasižadėjimas saugoti duomenų paslaptį forma- Pasizadėjimas saugoti duomenų paslaptį

 

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Bendrosios taisyklės duomenų apsaugos

Subjektų prašymų susipažinti asmens duomenis forma – SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIS FORMA

Subjektų prašymų ištrinti asmens duomenis forma- SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS FORMA

Subjektų prašymų ištrinti asmens duomenis forma- SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS FORMA

Praktikanto prašymų ištrinti asmens duomenis forma-PRAKTIKANTO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENIS FORMA

Sutikimas dėl  asmens duomenų tvarkymo forma-SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO FORMA

 

To Top