Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATAI

Atsisiųsti nuostatus

DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS, BENDROSIOS NUOSTATOS

Atsisiųsti “PDF” formatu

EL. DIENYNO “MŪSŲ DARŽELIS” NUOSTATAI

Parsisiųsti “PDF” formatu

KAUNO L/D “PASAKA” DARBUOTOJŲ PAREIGINIAI NUOSTATAI

 

DIREKTORIAUS

Direktorius

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Atsisiųsti “PDF” formatu

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

Atsisiųsti “PDF” formatu

DOKUMENTŲ SPECIALISTAS

Dokumentų specialisto

MOKYTOJAS

Mokytojo pareigybė

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

LOGOPEDAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (MUZIKA)

Atsisiųsti “PDF” formatu

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (LAISVO IR MUZIKALAUS JUDESIO)

ŠOKIO IR JUDESIO

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (DAILĖS)

meninio ugdymo mokytojas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

PSICHOLOGAS

Psichologo pareigybė

MOKYTOJO PADĖJĖJAS

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖ

VIRTUVĖS PAGALBINIS DARBININKAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

SANDĖLININKAS

sandėlininko pareigybė

ŪKVEDYS

ŪKVEDYS

SKALBINIŲ TVARKYTOJA

Skalbinių tvarkytoja

VIRĖJAS

Virėjo pareigybė

VALYTOJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

 

 

 

 

 

 

To Top