KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATAI

Parsisiųsti “Pdf” formatu

DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS, BENDROSIOS NUOSTATOS

Atsisiųsti “PDF” formatu

EL. DIENYNO “MŪSŲ DARŽELIS” NUOSTATAI

Parsisiųsti “PDF” formatu

KAUNO L/D “PASAKA” DARBUOTOJŲ PAREIGINIAI NUOSTATAI

 

DIREKTORIAUS

Direktoriaus

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Atsisiųsti “PDF” formatu

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI

Atsisiųsti “PDF” formatu

RAŠTVEDYS

RAŠTVEDŽIO

MOKYTOJAS

Mokytojo pareigybė

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

LOGOPEDAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (MUZIKA)

Atsisiųsti “PDF” formatu

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (LAISVO IR MUZIKALAUS JUDESIO)

ŠOKIO IR JUDESIO

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (DAILĖS)

meninio ugdymo mokytojas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

MOKYTOJO PADĖJĖJAS

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖ

VIRTUVĖS PAGALBINIS DARBININKAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

SANDĖLININKAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

ŪKVEDYS

ūkvedžio

SKALBĖJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

VIRĖJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

VALYTOJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

 

 

 

 

 

 

To Top