KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATAI

Parsisiųsti "Pdf" formatu

DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS, BENDROSIOS NUOSTATOS

Atsisiųsti "PDF" formatu

EL. DIENYNO "MŪSŲ DARŽELIS" NUOSTATAI

Parsisiųsti "PDF" formatu

KAUNO L/D "PASAKA" DARBUOTOJŲ PAREIGINIAI NUOSTATAI

AKOMPONUOTOJAS                                                                                                                                                                 

Atsisiųsti "PDF" formatu

ARCHYVARAS                                                                                                                                                                                                            

Atsisiųsti "PDF" formatu

AUKLĖTOJO PADĖJĖJAS                                                                                                                                                                                        

Atsisiųsti "PDF" formatu

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA                                                                                                                                                                

Atsisiųsti "PDF" formatu

BUDĖTOJAS

Atsisiųsti "PDF" formatu

DIETISTAS                                                                                                                                                                                                                   

Atsisiųsti "PDF" formatu

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI                                                                                                                                                                    

Atsisiųsti "PDF" formatu

IKIMOKYKLINIO MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (MUZIKA)                                                                                                                              

Atsisiųsti "PDF" formatu

LOGOPEDAS                                                                                                                                                                                                             

Atsisiųsti "PDF" formatu

PAGALBINIS VIRTUVĖS DARBININKAS                                                                                                                                                               

Atsisiųsti "PDF" formatu

PASTATŲ PRIEŽIŪROS DARBININKAS                                                                                                                                                                

Atsisiųsti "PDF" formatu

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI                                                                                                                                                            

Atsisiųsti "PDF" formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAS                                                                                                                                                      

Atsisiųsti "PDF" formatu

ADMINISTRATORIUS                                                                                                                                                                                                    

Atsisiųsti "PDF" formatu

SANDĖLININKAS                                                                                                                                                                                                      

Atsisiųsti "PDF" formatu

SKALBĖJAS                                                                                                                                                                                                               

Atsisiųsti "PDF" formatu

SOCIALINIS PEDAGOGAS                                                                                                                                                                                      

Atsisiųsti "PDF" formatu

VALYTOJAS                                                                                                                                                                                                                 

Atsisiųsti "PDF" formatu

VIRĖJAS                                                                                                                                                                                                                     

Atsisiųsti "PDF" formatu