KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATAI

Parsisiųsti “Pdf” formatu

DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS, BENDROSIOS NUOSTATOS

Atsisiųsti “PDF” formatu

EL. DIENYNO “MŪSŲ DARŽELIS” NUOSTATAI

Parsisiųsti “PDF” formatu

KAUNO L/D “PASAKA” DARBUOTOJŲ PAREIGINIAI NUOSTATAI

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Atsisiųsti “PDF” formatu

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI

Atsisiųsti “PDF” formatu

ADMINISTRATORIUS

Atsisiųsti “PDF” formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA

Atsisiųsti “PDF” formatu

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

LOGOPEDAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

IKIMOKYKLINIO MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (MUZIKA)

Atsisiųsti “PDF” formatu

AKOMPONUOTOJAS                                                                                                                                                                 

Atsisiųsti “PDF” formatu

AUKLĖTOJO PADĖJĖJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

ARCHYVARAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

BUDĖTOJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

DIETISTAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

PAGALBINIS VIRTUVĖS DARBININKAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

PASTATŲ PRIEŽIŪROS DARBININKAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

SANDĖLININKAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

SKALBĖJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

VIRĖJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

VALYTOJAS

Atsisiųsti “PDF” formatu

 

 

 

 

 

 

To Top