Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Informacija apie nuomojamas patalpas 2023-2024 m.m.

PATALPŲ-NUOMA

Nuomojamos patalpos 2022-2023 m.m

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas, unikalus Nr. Sutarties šalis Patalpų plotas Kv. m. Papildomo ugdymo veikla Kaina, €(už visą nuomos laikotarpį Nuomos laikotarpis, grafikas Teisinis pagrindas
1. Aktų salė

V. Krėvės pr. 87A,
Kaunas

1C2b,
1997-1011-2015

83,14 4 eur/val Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-14 įsakymu Nr. A-4231 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“ ir
Kauno Šančių lopšelio-darželio_ Direktoriaus 2022-11-23 įsakymu_Nr.V-12(E)_“Dėl
trumpalaikės patalpų nuomos.
2. Sporto salė

V. Krėvės pr. 87A,
Kaunas

1C2b,
1997-1011-2015

25,04 4 eur/val Nr. A-4231 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“ ir
Kauno Šančių lopšelio-darželio Direktoriaus             2022-11-23 įsakymu_Nr.V-9(E)   “Dėl
trumpalaikės patalpų nuomos.
3. Menų kabinetas

V. Krėvės pr. 87A,
Kaunas

1C2b,
1997-1011-2015

12,27 4 eur/val.. Nr. A-4231 „Dėl Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašo patvirtinimo“ ir
Kauno Šančių lopšelio-darželio_ Direktoriaus 2022-11-23 įsakymu_Nr.V-10(E)_“Dėl
trumpalaikės patalpų nuomos.
4. Metodikos kabinetas

V. Krėvės pr. 87A,
Kaunas

1C2b,
1997-1011-2015

Vaidas Baranauskas 18,42 „ITstudija“ būrelis 360 eur už

90/val

2022-11-07–2023-05-31

Antradieniais, Trečiadieniais

15.15-17.15 val.

Direktorės Gendrutės Lazdinienės veikiančios 2012 m. balandžio 26d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą. Dėl Kauno lopšelio – darželio „Pasaka“ Nr. T- 233, pagal 2021-11–09 direktoriaus veiklos įsakymą Nr. V-78., „Dėl patalpų nuomos“.

 

Informacija apie nuomojamas patalpas 2022 m.

Atsiųsti nuoma

Informacija apie nuomojamas patalpas 2021 m.

Atsisiųsti

 

Informacija apie nuomojamas patalpas 2019 m.

Atsisiųsti

To Top