Kauno miesto savivaldybė 2022 m. balandžio 7 d. paskelbė konkursą Kauno lopšelio – darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti. Atranka 2022 m. birželio 28 dieną.

Daugiau informacijos Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje:

Nuoroda: http://www.kaunas.lt/administracija/veikla/darbo-skelbimai/

 

 

Pareigos Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 1etatu.
Darbo vieta Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“, V. Krėvės pr. 87A,
Reikalavimai
 • Aukštasis (universitetinis arba koleginis) pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.
Funkcijos
 • Planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą.
 • Konsultuoja tėvus vaiko ugdymosi klausimais.
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus, sudaro sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis ir tobulėti.
 • Dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo (si) programas.
 • Organizuoja bei dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose ir kt. veiklose.
 • Kuria ugdymosi aplinką.
 • Kuria gerą grupės mikroklimatą.
 • Sistemingai stebi ir vertina vaiko daromą pažangą.
 • Bendradarbiauja su specialistais vaikų ugdymo klausimais;
Darbo užmokestis Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ bei „Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientų nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 7,44, Vyresnysis mokytojas 8,18, Mokytojas metodininkas 8,74
Dokumentai, kurie turi būti pateikti
 • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • Gyvenimo aprašymas;
 • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija
Dokumentų priėmimo vieta Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ raštinėDarbo dienomis nuo 8 iki 16 val. 30 min.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai tel. (8-37) 314107

el. p. darzelis@kaunopaska.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2022 07 29
To Top