Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinis pedagogas(-ė)

 


Pareigos: Socialinis pedagogas (-ė) ( 0,5 etato) Darbo vieta: V. Krėvės pr. 87A, Kaunas

Reikalavimai: Turėti aukštąjį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos išsilavinimą.

Funkcijos: Pagal  socialinio pedagogo pareigybės aprašymą.

Darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –  5,38-8,28 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  • Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Gyvenimo aprašymas;
  • Teistumo (neteistumo) pažyma; rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

tel. (8-37) 314107

el. p. darzelis@kaunopaska.lt


 

To Top