Select Your Style

Choose your layout

Color scheme


TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės DARBO reglamentas

Darbo grupės darbo reglamentas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TVARKOS APRAŠAS

Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas

 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!!!

     Supažindiname su naujai įsigaliojusia patvirtinta vaikučių priėmimo tvarka, įsigaliojusia nuo 2016 m. sausio 1 d.

SPRENDIMAS “DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

Peržiūrėti dokumentą


CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti dokumentą


VIETŲ SKAIČIUS LOPŠELIO – DARŽELIO GRUPĖSE 2015-2016 M.M.

Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 35 – 505 “Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2015 – 2016 mokslo metais”  įstaigoje n u s t a t y t a 230 vietų skaičius ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse.


LAISVOS VIETOS GRUPĖSE

Tėvai gali sužinoti apie esamas  laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt


 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 

Peržiūrėti dokumentą


ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS PADIDINIMO                                                                                                                                                     Peržiūrėti dokumentą


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL INDIVIDUALIŲJŲ MOKYMOSI PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Peržiūrėti dokumentą

 

 

To Top