KONFERENCIJA „Socialinis ir emocinis ugdymas priešmokykliniame ugdyme: patirtis ir perspektyvos”

2019 m. gruodžio 10 d. Kauno l/d “Pasaka” vyko konferencija „Socialinis ir emocinis ugdymas priešmokykliniame ugdyme: patirtis ir perspektyvos”. Konferencijos tikslas – Pasidalinti patirtimi su Dainavos mikrorajono įstaigų pedagogais apie socialinį emocinį ugdymą ir  numatyti perspektyvas. Atskleisti socialinio ir emocinio ugdymo programų  poveikį, įvairovę ir galimybes.

Konferencijos metu dalyviai pristatė teorinę bei tiriamąją medžiagą, naudodami inovatyvias priemones visus konferencijos svečius įtraukė į užduočių vykdymą, dalyviai iš pasyvių klausytojų virto aktyviais dalyviais, patobulino bendravimo, komandinio darbo bei kūrybingumo įgūdžius, kai kurias darbui aktualias asmenines savybes.

Renginyje dalyvavo 10 įstaigų iš jų 1 vidurinė mokykla, 1 daugiafunkcinis centras, 8 ikimokyklinės įstaigos, 2 SEU instituto koordinatorės, 2 seimo nario Lauro Stacevičiaus padėjėjos, 69 pedagogai. Pristatyta 11 pranešimų, 2 – du iš jų stendiniai.

Konferencijoje numatytos perspektyvos:

  1. Bendradarbiavimas tarp SEU diegiančių vidurinių mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų.
  2. Aktyvus tėvų įtraukimas į SEU įgyvendinimą įstaigoje.
  3. Rengti konferenciją kitais metais įtraukiant ir  ugdytinių tėvus.

To Top