Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kengūra

Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinės „Kūlverstuko“ grupės ugdytiniai kovo 16 d. dalyvavo tarptautiniame matematikos konkurse KENGŪRA. Linkime mažiesiems didžiausios sėkmės ir laukiame rezultatų!

No Comments

Comments are closed.

To Top