Patyriminis metodinis renginys “Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymas įstaigos edukacinėse aplinkose”

Gegužės 17 dieną darželyje "Pasaka" vyko patyriminis metodinis renginys "Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymas įstaigos edukacinėse aplinkose". Įstaiga sukvietė būrį Kauno miesto įstaigų pedagogių, kurios aktyviai dalyvavo įvairiose užduotyse ir įgijo praktinių žinių. Dėkojame už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą. Linkime sėkmės darbuose smiley

To Top