Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Projektinė veikla

2023 metų projektas:

Projektas -Žibinte, nušviesk man kelią.

PROJEKTAS PAGAUK VAIKYSTĖS SAPNĄ

Respublikins projektas Kimochi mano veikloje

2022 metų projektų ataskaitos:

2023-01-11_10.59_Būkime Drauge ataskaita

2023-01-12_11.40_Pasakiukų sveikatiada ataskaita

2022 metų projektas:

2023-01-11_10.45_2022-02-22_10.55_Kimochi pasakoje nuostatai(1)

Būkime drauge nuostatai 2022

SNAIGIŲ MIESTAS

Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2022

2021 metų projektų ataskaitos:

Projekto svečiuose pas voriuką ataskaita 2021

Emocingas pasaulis projekto ataskaita 2021

Keliaukime po raidžių šalį projekto ataskaita 2021

Respublikinė ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų virtuali  paroda “Mano šeimos skrybėlė”

 

 

 

“Darni mokykla” -paroda ,,Aš kūrėjas” 04.26-05.20
Visiems norisi gyventi švarioje aplinkoje, o išėjus pasivaikščioti po parką ar mišką
matyti, kaip bunda arba rudenėja gamta.
Įvairios atliekos tiesiog naikina gamtą!
Šiais laikais kai kurias atliekas galima perdirbti ir vėl panaudoti buityje, bet galima ir
pasigaminti kūrybinių darbelių iš antrinių žaliavų. Pasižvalgykime kokius darbelius
pagamino vaikai su mokytojomis ir tėveliais.

 

Logopedinis muzikinis respublikinis projektas „ Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas: žaidžiame kalbą kartu.“

Logopedė Laura Dirsė, muzikė Eglė Starkevičienė

 

2020 – 2021 projektai

Pasakiukaistovyklauja2020

Projektas „Neleiskime žemei susirgti.pptx

 

 

Projektas Laikinosios sostinės atminimo metams 

 „Mano senolių Kaunas“

AKTUALUMAS

Šiais laikais yra itin svarbu pateikti autentišką informaciją vaikams apie praeitį naudojantis visiems lengvai pasiekiamų technologijų pagalba. Todėl projekto metu dalinsimės žiniomis ir informacija iš muziejaus fondų, to meto spaudos, dienoraščių, kurie padės ugdytiniams suprasti, kas vyko lygiai prieš 100 metų, visapusiškai atskleidžiant to meto Kauną gyvai, lyg šių dienų. Tokiu būdu ne tik supažindinsime su muziejaus fonduose saugoma vertinga medžiaga, bet pristatysime ir kitus šaltinius, kuriuos prisiminti geriausia būtent tada, kai ateina didžiulė sukaktis – 100 metų.

TIKSLAS

Autentiškai pristatyti Kauno miesto raidą, apimant kultūrinį ir istorinį gyvenimą, susipažindinti su savo miestu, kuomet Kaunas tampa Pirmosios Lietuvos Respublikos Laikinąja sostine.

UŽDAVINIAI

 • Supažindint ugdytinius su Kauno miesto istorija.
 • Rengiant interaktyvias veiklas susipažinti su informacinių technologijų panaudojimu veikloje ir jų veiksmingumu.
 • Organizuoti edukacines išvykas, tiesiogiai susipažinti su Kauno muziejais ir Kauno istorija.
 • Skatinti bendradarbiavimą su tėvais.
 • Motyvuoti ugdytinius dailės raiškos priemonėmis, kalba, vaidyba, muzika susipažinti su Laikinąja sostine, Kaunu prieš 100 metų.
 • Bendradarbiaujant su darželio bendruomene, socialiniais partneriais ugdyti vaikų meilę ir pagarbą gimtajam miestui.
 • Rengti foto nuotraukų ,,Mano senasis Kaunas“ parodą KPKC centre.

ETAPAI

1. Projekto atidarymas. Lietuvių liaudies dainos, žaidimai. Kauno prezidentūroje 2019-04-15, 1030 val.

2. Interaktyvi veikla ,,Senasis Kaunas“ (Veiklos vyks Kauno l/d ,,Pasaka“ priešmokyklinio ugdymo grupėse, naudojant planšetes.

3. Edukacinės išvykos. Edukacinės valandėlės Kauno prezidentūroje, Kauno Karo muziejuje, Kauno miesto muziejuje (Valančiaus g., Zamenhofo g.)

Pažaislio vienuolynas. (pasirinktinai 2019-04-15 iki 2019-10-01)

4. Vaikų ir tėvų bendra veikla ,,Kaunas vaiko akimis“.( Vasaros metu vaikai su tėvais fotografuoja įvairias Kauno miesto vietas, gamina knygeles ,,Mano miestas“ 2019-06-01 iki 2019-10-31)

5. Visas veiklas fiksuojame foto nuotraukose ir talpiname „facebook“ paskyroje ,,Mano senasis Kaunas“

6. Foto nuotraukų koliažų paroda vyks KPKC centre 2019m spalį.(Nuotraukų koliažus ir knygeles pristatyti į Kauno l/d ,,Pasaka“ iki 2019-09-25).

7.Paroda ,,Mano gimtasis miestas“ KPKC.2019-10.

8. Projekto uždarymas ir aptarimas Kauno katalikiškoje J. Urbšio mokykloje 2019-11-15,1030val.

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTAS “TAVO LAIKAS ŠEIMAI”

Skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti

LOGOTIPAS TAVO LAIKAS ŠEIMAI

Aktualumas

Šiuolaikiniame pasaulyje, kuomet taip mažai laiko turime vienas kitam, tėvų ir vaikų drauge leidžiamas laikas itin svarbus. Įvairūs moksliniai šaltiniai ir pedagogikos praktika atskleidžia, kad daugiau laiko su tėvais praleidžiantis vaikas jaučiasi svarbus ir vertinamas, o tai prisideda prie jo savivertės stiprinimo, vaikai lengviau susiranda draugų, geriau jaučiasi įvairiose stresinėse situacijose, gali lengviau apginti savo nuomonę, kartu praleistas laikas tampa prevenciniu veiksniu, mažinančiu tikimybę, kad vaikas įsivels į kokią nors rizikingą veiklą. Begalinių rūpesčių ir pareigų sūkuryje tėvai tiesiog nesusimąsto apie tai, jog į jų, tėvų, pareigų erdvę įeina ir vaikų racionalaus užimtumo organizavimas, poilsio ir laisvalaikio planavimas ir turiningas praleidimas. Tenka pripažinti, jog daugelio vaikų užimtumas šeimoje apsiriboja buitinių darbų atlikimu, valandų valandos praleidžiamos prie televizorių ir kompiuterių arba, geriausiu atveju, vaikas lanko kažkokią neformalią ugdymo įstaigą, kuri, galbūt, ne visada atitinka vaiko realius poreikius, bet užpildo vaiko laisvalaikį. Kaip bebūtų apmaudu, tokia situacija leidžia daryti išvadą, jog šeimoje vaiko užimtumas labiau siejamas su laiko stūmimu nei su racionalios veiklos, atitinkančios vaiko asmenybės ypatumus, polinkius bei interesus, organizavimu.

Projekto tikslas – skatinti tėvų, pedagogų ir ugdytinių bendravimą ir bendradarbiavimą, įtraukiant tėvus į ikimokyklinio ugdymo projektinę ugdomąją ir kūrybinę veiklą.

Uždaviniai:

 • Ugdyti vaiko pasididžiavimo savo šeima jausmą;
 • Formuoti šeimos vertybinę sampratą;
 • Stiprinti ryšį tarp šeimos narių ir aplinkinių, organizuojant turiningą laisvalaikio praleidimą;
 • Skatinti tėvų ir vaikų bendruomeniškumą;

Projektas įgyvendinamas 2019 kovo 4d. – 2019 gegužės 15d.

 


RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ PREVENCINIS PROJEKTAS “ŽAIDIMAI MOKO”

42489174_2669225959770420_5179735914800218112_n

2018 – 2019 mokslo metais mūsų lopšelis-darželis tęsia dalyvavimą respublikiniame projekte „Žaidimai moko”. Jis skirtas lavinti vaikų erdvės ir laiko suvokimą bei tikslinti erdvės ir laiko sąvokas.

Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

 • plėsti erdvės sąvokas;
 • lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;
 • gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;
 • skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ PREVENCINIS PROJEKTAS “ŽAIDIMAI MOKO”

2017-2018 mokslo metais mūsų darželio „Pelenės“ grupės vaikai, pedagogės Giedrė Ambrazevičienė, Genutė Petrauskienė ir logopedė Jurga Legienė dalyvauja Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir logopedų prevenciniame  projekte „Žaidimai moko”. Jis skirtas lavinti vaikų erdvės ir laiko suvokimą bei tikslinti erdvės ir laiko sąvokas.

Projekto aktualumas. Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam  rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje. Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt. Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į bet kurią vaikų veiklą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

Tikslas– specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

1.   lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;

2.   plėsti erdvės sąvokas;

3.   gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;

4.  skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.


PROJEKTAS „NUO RAIDELIŲ PRIE ŽODELIŲ“

Aktualumas

Skaitymo ir rašymo įgūdžiai būtini sėkmingai adaptacijai šiuolaikinėje visuomenėje. Taisyklinga vaiko kalbos raida teigiamai veikia skaitymo ir rašymo mokymąsi. Pradiniame skaitymo mokymo etape labai svarbu taisyklingas garsų tarimas, išlavėjusi foneminė klausa, susiformavę žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai, vaiko amžių atitinkantis žodynas, taisyklinga kalbos gramatinė struktūra, gebėjimas rišliai pasakoti, pažintiniai procesai. Vienas svarbiausių veiksnių, leidžiančių numatyti vaikų skaitymo sėkmę, yra foneminis ir fonologinis suvokimas. Tinkamai išlavintas garsų suvokimas, skyrimas, jungimas, ženkliai palengvina vaiko mokymąsi rašyti ir skaityti.

Tikslas: Ugdyti įvairių poreikių vaikų foneminio ir fonologinio suvokimo gebėjimus, ankstyvojo skaitymo įgūdžius.

Uždaviniai:

 • supažindinti vaikus su rašto atsiradimo istorija, skatinti juos domėtis grafiniais simboliais (raidėmis, žodžiais, tekstais, užrašais ir pan.) žaidžiant kalbos žaidimus;
 • lavinti foneminę klausą;
 • formuoti garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, skaitymo pradmenis;
 • lavinti smulkiąją motoriką piešiant, rašant, lipdant, kerpant ir kitais būdais gaminant raides;
 • skatinti vaiko norą pasakoti, žaisti žodžiais, garsais, patirti žodinės kūrybos džiaugsmą- kuriant ir sekant pasakas.
 • turtinti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną.

Dalyviai:

 

Kauno m. lopšelio-darželio „Pasaka“ priešmokyklinių grupių „Undinėlė“ ir „Raudonkepuraitė“ ugdytiniai, J.Urbšio pagrindinės mokyklos 1 klasių mokiniai, jų tėvai ir pedagogai.

 

Projektas įgyvendinamas:  2017 m. spalio –2018 m.  balandžio  mėn.

2017 m. spalio 12- 14 d.  Logopedė Jurga Legienė aplankė priešmokyklinių „Undinėlės“ ir „Raudonkepuraitės“ grupių vaikus. Supažindino vaikus su rašto atsiradimo istorija (hieroglifai, dantiraščiai). Vaikai bandė atsakyti į klausimus: iš kur atsirado raidės? ar visame pasaulyje jos vienodos?( japonų, egiptiečių, finikiečių,  kiniečių), palygino lietuvių kalbos ir užsienio kalbų abėcėles . Vaikai sužinojo, kad yra ir kitokių abėcėlių: neregiai naudoja Brailio rašto abėcėlę, kurtieji – daktilinę kalbą (kurčiųjų vartojama pirštų ir gestų kalba)- pabandė pavaizduoti pirštais raides, informacijos perdavimui naudojama Morzės abėcėlė, muzikantai turi natas, kompiuterio klaviatūroje taip pat naudojamės abėcėle. Atliko praktines užduotėles:

1. Surasti ir palyginti abėcėlės raides;

2. Pavadinti paveikslėlius, surasti tuos pačius įvairiose abėcėlėse;

3. Nustatyti žodžio pirmą garsą.

[Galerija nerasta]

SOCIALINIO EMOCINIO UGDYMO PROJEKTAS

“PAŽINK SAVE”

Aktualumas:

Šiandien socialinis ir emocinis ugdymas yra neatskiriamas nuo kokybiško švietimo ir mokyklų misijos, nes sparčiai besikeičianti visuomenė, atviras pasaulis skatina mus vis labiau matyti ne tik save, savo interesus, bet ir kitus, skatina gebėti prisitaikyti prie pokyčių.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinė ir emocinė raida atspindi socializaciją – procesą, kurio metu vaikai susipažįsta su vertybėmis ir visuomenei priimtinu elgesiu. Taip pat ji apima vaiko tapsmą kompetentinga ir savimi pasitikinčia asmenybe. Socialinė ir emocinė kompetencija yra būtina vaikų gerovei, taip pat sėkmei mokykloje ir gyvenime.  Lengviausia formuoti ir puoselėti vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius tuomet, kai jie dar maži.

Savo emocijas pažįstantys ir gebantys jas kontroliuoti vaikai rečiau patiria stresą, labiau savimi pasitiki, kelia sau aukštesnius tikslus, kritinėse situacijose sugeba susitelkti ir rasti geriausią sprendimą.

Tikslas:

 1. Ugdyti  socialinius, bendravimo, savęs pažinimo ir emocijų valdymo įgūdžius, stiprinant ugdytinių psichinę sveikatą.

 

Uždaviniai:

 1. Skatinti ugdytinius savo emocijas išreikšti per menines, kūrybines veiklas;
 2. Ugdyti mokinių savęs pažinimo, pasitikėjimo savimi įgūdžius;
 3. Per socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimą ugdyti bendrąsias vertybes: pagarbą sau ir kitiems, geranoriškumą, atsakingumą, drąsą, šeimą, sveiką gyvenseną, pagalbą, sąžiningumą, savidrausmę;
 4. Sudaryti sąlygas pedagogams bendradarbiauti, keistis, dalintis gerąja darbo patirtimi.

 

 


LAUKO PEDAGOGIKOS PROJEKTAS

“PASAKIUKAI STOVYKLAUJA”

2016-06-01 – 2016-06-30

Aktualumas:

Informacinių technologijų pasaulyje auganti karta dažnai neturi galimybės pamatyti koks gražus juos supantis pasaulis ir kiek galimybių jis mums suteikia. Veikdami lauke, vaikai geriau susipažįsta su artimiausia aplinka, išmoksta elgtis viešose vietose, įvairi natūrali aplinka ir kaskart kitokios aplinkybės skatina smalsumą, ugdo pastabumą, suteikia daugiau galimybių įvairiems potyriams, jausmams ir pažinimui, kelia vaikams saugumo ir pasitikėjimo savimi jausmą. Vaikai patiria tiesioginį kontaktą su žeme, augalais, vandeniu, saule, oru ir mokosi atpažinti bei apibūdinti tikrovėje pastebėtus dalykus, apie kuriuos sužinojo grupėje ar namuose, mokosi veikti pasinaudojant turimomis žiniomis, o svarbiausia, vėliau ne kartą reflektuoti įgytą naują patirtį, kurti, dalytis tuo, ką sužinojo ir išmoko su kitais.

Tikslas:

Taikant alternatyvius ir netradicinius (kūrybiškus) metodus bei būdus, lauko pedagogikos principus. Skatinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį.

Uždaviniai:

 1. Naudoti alternatyvius, netradicinius elementus, domėtis supančia aplinka, tyrinėti pasinaudojant įvairiais pojūčiais;
 2. Sudaryti sąlygas vaikui ugdytis gamtoje, patirti pažinimo džiaugsmą, tyrinęti gamtinę, socialinę ir kultūrinę aplinką;
 3. Išvykų metu sudaryti galimybes ugdytis pagarbą, meilę, atjautą gyvūnams, paukščiams;
 4. Stiprinti vaikų savivertę ir motyvaciją veiklai lauke;
 5. Sudaryti sąlygas pedagogams bendradarbiauti su eTwinning partneriais, keistis, dalintis gerąja darbo patirtimi.


TARPTAUTINIS PROJEKTAS “ATVERKIME SAVO ŠIRDIS”

2016.01 – 2016.12

Aktualumas:

Kuo ankstyvesniame amžiuke pradėsime ugdyti vaikų pagarbą vyresniems šeimos nariams, tuo didesnė tikimybė palankiems santykiams kurtis vėlesniuose amžiaus etapuose. Siekiant puoselėti toleranciją ir pagarbą vyresnio amžiaus žmonėms, derėtų:

 • Skatinti vaikų ir suaugusiųjų bendradarbiavimą;
 • Mažinti atskirtį tarp kartų;
 • Puoselėti atsakomybę už save ir greta esančius žmones.

Tikslas:

Plėtojant bendradarbiavimą tarp ikimokyklinių įstaigų ir bendruomenių, socialinių partnerių, ugdyti vaikų dorovines vertybes, atjautos jausmą, meilę kitam žmogui.

Uždaviniai:

 1. Ugdyti vaikų gebėjimą pastebėti kam reikalinga jo pagalba, dėmesys;
 2. Padėti vaikui stiprinti dvasinį ryšį su šalia esančiais, skatinti bendrauti, dovanoti jiems šypseną, gerą nuotaiką;
 3. Skatinti vaikus drąsiai eksperimentuoti įvairiais raiško būdais, kuriant Velykinius atvirukus;
 4. Ugdyti vaikų toleranciją kitų draugų sukurtiems darbams, gebėti jais pasidžiaugti;
 5. Sudaryti sąlygas išmokti senolių dainuojamų dainų ir jas drauge dainuoti;
 6. Sudaryti sąlygas aplankyti vienišus senelius, su jais bendrauti ir iems padėti;
 7. Sudaryti sąlygas pedagogams bendradarbiauti, keistis, dalintis gerąja patirtimi.

Projekto socialiniai partneriai: Kauno Dainavos seniūnija, ikimokyklinio ugdymo įstaigos “Pasaka”, eTwinning programos dalyviai iš Bosnijos ir Hercogovinos bei Rumunijos, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos namai.


PROJEKTAS “RAIDŽIŲ ŠALIS”

2016.01-2016.04

Aktualumas:

Ugdant vaikus, turinčius kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų, ikimokykliniu ir pradinio ugdymo periodu formuojasi vaiko asmenybė, įgyjamos pirmos žinios, intensyviai lavėja kalbiniai įgūdžiai,  todėl itin svarbūs tampa logopedų ryšiai, idant užtikrintų visapusišką vaikų ugdymą, o viena iš galimybių intensyvus logopedų bendradarbiavimas ir teigiamos nuostatos.

Tikslas:

Taisyklingų kalbinių įgūdžių vartojimo neįprastoje aplinkoje skatinimas, taikant alternatyvius ir kūrybiškus metodus.

Uždaviniai:

 1. Skatinti pažinti raides, žaidžiant kalbos žaidimus;
 2. Turtinti aktyvųjį ir pasyvųjį žodyną;
 3. Skatinti vaikų tarpusavio bendravimą bei pasitikėjimą savo jėgomis įvairios veiklos metu.

Dalyviai:

 1. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, jų tėvai ir pedagogai;
 2. J.Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos 1 klasės mokiniai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

PROJEKTAS “SMĖLIO PASAKOS”

2015.02 – 2015.03

Aktualumas:

Gebėjimas suvokti kalbos prasmes ir taisyklingai jas vartoti – tai komunikavimo kompetencija, kuri veikia visose gyvenimo srityse: atrandant ir pažįstant save ir pasaulį, bendraujant ir būnant greta su kitais, išreiškiant save ir kuriant, suvokiant gamtos ir žmogaus sukurtą grožį, perimant bendrąsias žmogaus vertybes ir pačiam jas kuriant.

Pedagoginė patirtis rodo, kad kasmet į darželius ateinanti vaikų karta turi vis daugiau ir daugiau kalbos ir komunikavimoo sutrikimų, kurie pasireiškia žodyno skurdumu, nenuosekliu, nerišliu pasakojimu, netaisyklingu garsų ar žodžių tarimu, nepakankamai išlavėjusiu girdimuoju suvokimu, smulkiąja motorika ir kt.

Tikslas:

Taikant alternatyvius ir netradicinius (kūrybiškus) metodus bei būdus, plėtoti vaikų sakytinę kalbą.

Uždaviniai:

 1. Mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsųtarimo, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu;
 2. Skatinti vaiko norą pasakoti, klausinėti, atsakinėti, deklamuoti, eiliuoti, žaisti žodžiais, garsais, patirti žodinės kūrybos džiaugsmą – kuriant ir sekant pasakas, deklamuojant, pristatant savo kūrybos darbus, perteikiant informaciją;
 3. Ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui;
 4. Stiprinti ir ugdyti vaikų mokymosi motyvaciją taikant kūrybiškus ugdymo metodus (žaidimus) bei sudarant vaikams sąlygas išgyventi sėkmę veikloje;
 5. Plėtoti vaikų pažintines ir socialines kompetencijas, veikiant grupelėmis mokytis bendrauti, išklausyti ir patarti.

Metodai:

Reggio Emmilia, žodiniai, vaizdiniai, praktiniai, (inter)aktyvus žaidimas, spalvų ir smėlio terapija.

Projekto dalyviai:

“Sigutės” gr. ugdytiniai, pedagogai ir tėvai.


PROJEKTAS “AŠ KŪRĖJAS”

2015.02 – 2015.11

Aktualumas:

Kūrybiškumo ugdymas darželyje yra puiki dirva visapusiškam vaiko asmenybės ugdymui. Tai pedagogui leidžia integruotai spręsti nemažai uždavinių vienu metu: padeda geriau pažinti vaiką, o vaikui – save, atrasti bei plėtoti jo kūrybines galias, lavinti kalbos jausmą, tenkinti vaiko pramogų, bendravimo poreikius, spręsti individualias elgesio, drausmės, etikos problemas.

Kūrybinė veikla suvienija skirtingus vaikus, moko juos betarpiško bendravimo, bendradarbiavimo, skatina draugiškumą, suteikia didelias galimybes pajausti ir stebėti grožį, žadinti poreikį bendrauti su menu ir jį kurti, eksperimentuoti, tyrinėti, išbandyti naujas erdves ir išreikšti save įvairiomis kūrybinės raiškos priemonėmis.

Tikslas:

Skatinti vaikų iniciatyvumą, saviraišką, eksperimentavimą, spontaniškumą, mokymosi pozityvią motyvaciją aktyviai dalyvaujant meninėje veikloje.

Uždaviniai:

 1. Naudoti aktyvius ugdymo(si) būdus ir metodus, inovatyvias technologijas, žinomas ir naujas priemones įvairiose meno raiškos formose;
 2. Sudaryti sąlygas vaikui pajausti įprasto ir malonaus žaidimo, mokymosi, praktinės veiklos bei kūrybinės saviraiškos visumą ir vienovę;
 3. Sukurti vaikų saviraišką skatinančią ir palaikančią aplinką;
 4. Stiprinti vaikų savivertę ir motyvaciją veiklai;
 5. Inicijuoti bendruomenės vaidybinę veiklą.

TARPTAUTINIS PROJEKTAS

“PALEISK SVAJONĘ SAVO”

2015 m.

Aktualumas:

Neformali, į patį procesą orientuota, įvairi kūrybinė veikla ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje yra pati tinkamiausia. Skatinama originaliai mąstyti, gerbti kultūros ir meno paveldą, savitai įtaikti kūrybines užduotis, stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis. Suteikiama galimybė bendrauti be žodžių su kitų šalių baikais, savo svajones ir jausmus išreiškiant kūrybiniu darbu.

Tikslas:

Plėtojant vaikų kūrybiškumą, plėsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, užmegzti tarptautinius ryšius, dalintis gerąja patirtimi.

Uždaviniai:

 1. Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą;
 2. Motyvuoti ugdytinius dailės raiškos priemonėmis, kalba, vaidyba, muzika išreikšti savo svajones;
 3. Bendradarbiaujant su darželio bendruomene, socialiniais partneriais ir kitų tautų bendraamžiais kurti savo šeimos aitvarus;
 4. Padėti vaikams stiprinti dvasinį ryšį su šalia esančiais, norą bendrauti su kitų tautų vaikais;
 5. Rengti foto nuotraukų “Aš piešiu svajonę” parodą savo darželyje;
 6. Organizuoti šeimos šventę “Paleisk svajonę savo”

 

2013m. kovo 19tą, 20tą dienomis „Sigutės“ ir „Undinėlės“ grupėse vyko pirmasis etapas – pirmasis žingsnis į mūsų įstaigoje miesto mastu vykdomą gražų projektą  „Šeimos žiedas“. Tai popietės su tėveliais, kurių metu gausiai susirinkusios šeimos gamino šeimos žiedus. 

Pagrindiniai šio projekto tikslai –  suburti mūsų bendruomenę gražiam bendradarbiavimui, įprasminti šeimos šventę gaminant šeimos žiedus bei suteikti begalę teigiamų emocijų projekto užbaigimo šventėje, kuri vyks gegužės mėnesį Draugystės parke, kur bus eksponuojamos su meile mūsų pagamintos gėlės.

2013m. kovo 20tą dieną vyko projekto „Linksmosios pėdutės“ atidarymas.

2012m. gegužės mėn. 4 dieną 11 val. įstaigos kieme vyks respublikinis vaikų meno projektas “Laivelis mamai”. Maloniai kviečiame dalyvauti ugdytinių šeimas.

Vykusio projekto akimirkos:

2011 m. sausio – gegužės men. darželyje buvo vykdomas sveikatingumo projektas “Sveikatos ABC”

P1050133

Įstaigos pedagogai kuria ir įgyvendina projektus, skatinančius ugdytinių ir šeimų sąlytį su gamta, tautinį, pilietinį, ekologinį, dorovinį  ugdymą, meninių gebėjimų plėtrą.

projek1

Darželyje sukurti    gamtosauginiai projektai  „Rudeninis  gyvūnėlių paradas“, „Kurkime gyvūnėliams pasaką“,  tautinis projektas „Lietuva – mūsų prosenelių žemė“, tautinis, pilietinis, ekologinis projektas   „Aš  noriu  švarios  Lietuvėlės“, į kurių vykdymą įsijungė Kauno miesto  ir respublikos  ikimokyklinių  įstaigų  pedagogai, ugdytiniai ir jų  tėvai.

projek2

2011 m. balandžio mėnesį įstaigoje sukurtas ir nuo gegužės mėnesio Kauno mieste ir Respublikoje pradėtas vykdyti projektas “Tegul sklinda gerumas iš mūsų širdžių”. Projekto dalyviai(pedagogai, ugdytiniai) gerumo misiją vykdo vaikų, neįgaliųjų, senelių globos namuose: atlieka koncertines programėles, teikia savo rankomis sukurtas dovanėles. Projekte dalyvauja ugdytinių šeimos: tėvai su vaikais globoja kaimynystėje gyvenančius vienišus senelius, lanko globos namuose esančius našlaičius vaikus.   Projektas tęsis iki 2012 m. gegužės.

Projekto kūrėjos auklėtojos metodininkės Sandra Muliuolienė ir Vilma Kuzminskienė.

Projekto dalyviai Kauno “Pasakos”, “Girstučio”, Šančių, “Žilvičio”, “Žvangučio”, “Žingsnelio”, “Vilnelės” lopšeliai-darželiai, Karmėlavos l.-d. ‘Žilvitis”, Klaipėdos l.d. “Puriena”, Marijampolės l.d. “Pasaka”, Kazlų Rūdos l.d. “Pušelė”, Prienų l.d. “Pasaka”, Birštono l.d. “Vyturėlis”, Varenos l.d. “Pasaka”, Lazdijų rajono Veisiejų l.d. “Ąžuoliukas”. Lopšelio-darželio “Pasaka” pesagogai su ugdytiniais gerumo akciją vykdo Kauno Panemunės senelių globos namuose. Nuotraukose akimirkos iš apsilankymo globos namuose.

Mums smagu, kad galime pradžiuginti žmones.

098 102

Class Activities

Category:

Date : 19 Gru 2014

To Top