“Darni mokykla”

Mūsų lopšelis-darželis 2019-2021 m. m. dalyvavo respublikinėje programoje „Darni mokykla“, kurios tikslas
ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų, reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų
bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį
teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.
Lopšelio-darželio bendruomenė, dalyvaudama programoje „Darni mokykla“ kokybiškai ir atsakingai
įgyvendino darnaus vystymosi iniciatyvas, numatytas veiksmų plane ir pagal surinktą taškų skaičių gavo
sidabrinį sertifikatą.
Pagrindinės programos kryptys buvo orientuotos į bendruomenės ekologišką ir sveiką gyvenimo būdą,
vartojimo mažinimą bei taupymą (vandens bei energijos taupymą, atliekų rūšiavimą, sveiką mitybą, fizinį
aktyvumą…). Norime padėkoti visiems prisidėjusiems prie šaunaus bendro rezultato

.

To Top