Dalyvavimas programoje „Darni mokykla – 2019/2020“

Programos „Darni mokykla – 2019/2020“  tikslai:

  • Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo .
  • Skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnią ikimokyklinės  įstaigos bendruomenę.
  • Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Šių metų pagrindinis programos akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas, tad kviečiame mokyklas įgyvendinti bendruomeniškumo ir tolerancijos iniciatyvas.

Laimėjimai: ‚Snieguolės“ grupė laimėjo Globalaus švietimo savaitės 2019  meninės raiškos konkurse „Klimato kaitos atspindžiai“, plakato kategorijoje. Meninis konkursas skatino dalyvius pamąstyti apie klimato kaitą, jos apraiškas ir poveikį mūsų kasdieniniam gyvenimui ir visai planetai. Taip pat laimėjome konkurse „Darnios mokyklos Kalėdos“, už tvarias ir kūrybingas  iniciatyvas ruošiantis šventėms.

To Top