Administracijos kontaktai susisiekimui

Direktorė Gendrutė Lazdinienė +370 643 70308

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jurgita Tamošiūnienė +370 600 91806

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Rasa Baranauskienė +370 675 49714

Raštvedė Dalia Šeškuvienė +370 606 14198

To Top